Algemene voorwaarden

Via onderstaande link(s) kunt u kennisnemen van onze Algemene Voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Algemene voorwaarden niet-consumenten (.pdf, 87kB)